समाचार

बि*रामीलाई ए*मआरआइ मे*सिनभित्र हा*लेर डाक्टरले बि*र्सिएपछि…

काठमाडौं। बि*रामीको उपचार गर्ने डाक्टर निकै सचेत हुनुपर्छ । उपचारको क्रममा, खासगरी अ*परेशनको क्रममा डाक्टरको सानो ग*ल्तीले पनि बिरामीको ज्या*न जान सक्छ । तर, हरियाणाको पं*चकुल से*क्टर ६ को ज*नरल अस्प ताल मा संचालित ए*मआरआइ र सिटी स्क्या*न सेन्टरमा निकै ड*रलाग्दो घ*टना भएको छ।२२ सेप्टेम्बरका दिन साँझ ५९ वर्षका वृद्ध राम मेहर उपचारका लागि गएका थिए । डाक्टरले उपचारको क्रममा उनको स्क्या*नको लागि उनलाई ए*मआरआइ मे*सिन भित्र हा*ले ।

तर, डाक्टरले उनलाई बाहिर नि*काल्न भने बिर्सिए । पंचकुला पुलिसलाई दिएको उ*जुरीमा वृद्धले भनेका छन् कि बाहिर नि*स्किनको लागि उनले निकै प्र*यास गरे तर बे*ल्टले बाँ*धिएका कारण नि*स्किन सकेनन् ।जब मे*सिनभित्र सा*स फे*र्न पनि गा*ह्रो हुन थाल्यो र राम मेहरलाई लाग्यो कि अब बाहिर न*निस्किने हो भने सा*स फे*र्न नपाएर उनको मृ*त्यु हुन्छ, त्यपछि उनले अ*न्तिम पटक जो*ड लगाए । यतिबेला भने कुनै तरिकाले बे*ल्ट खुल्यो । राम मेहरले अझै ३० सेकेण्ड बाहिर नि*स्किन नसकेको भए आफ्नो मृ*त्यु नि*श्चित भएको उ*जुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।

पी*डितले स्वा*स्थ्यकर्मीको ग*म्भीर ला*परवाहीको उ*जुरी हरियाणाका स्वा*स्थ्य मन्त्री अनिल विज, डिजी हे*ल्थ डा. सुरजभान कंबोज र से*क्टर ५ पु*लिसमा दिएका छन् । अस्पताल प्रबन्धनले भने अस्पतालका प्रा*विधिकले नै राम मेहरलाई बा*हिर नि*कालेको दा*वी गर्दै सी*सीटिभी फु*टेज जाँ*च गराइरहेको बताएको छ ।

Related Articles

Close