Ultimate magazine theme for WordPress.

दा’द, ए’लर्जी र अन्य कुनै छालाको स’मस्याबाट मु’क्ति पाउन यसरी गर्नुहोस् टूथपेस्टको प्रयोग, देख्नुहुनेछ च’मत्कार

1,636

काठमाडौँ । दा’द, चि’लाउने र अन्य छालाको समस्या मानिसको लागी का’फी मात्रामा क’ष्टदायक हुन्छ । यो स’मस्याको कारण मानिसलाई दि’क्क पनि लाग्ने गर्दछ । आज यही विषयमा जान्ने को’शीस गरौ एउटा तरिकाको बारेमा जसले दा’द चि’लाउने स’मस्यालाई ज’रैबाट ख’तम गर्दछ । आउनुहोस् यसको बारेमा विस्तृत रुपमा जानौँ : दा’द, चि’लाउने स’मस्यालाई ख’तम गर्नै चाहानुहुन्छ भने यसरी गर्नुहोस् टू’थपेस्टको प्रयोग किनकी टू’थपेस्टमा हुन्छ एन्टी ब्या’क्टेरियल गु’ण जसले कुनै पनि प्रकारको फं’गस र ब्या’क्टेरियालाई मा’र्ने काम गर्दछ ।

टू’थपेस्टले दा’द, चि’लाउने स’मस्या, अन्य प्रकारका छालामा हा’उने स’मस्यलाई स’माप्त गरी पहिले जस्तो नै बनाउने काम गर्दछ । तपाईले टू’थपेस्टमा थोरै डि’टोल मिलाएर दिनमा कमसेकम ३ चोटी दा’द, चि’लाएको र अन्य कुनै छालाको संक्रमण भएको ठाउँमा ल’गाउनुहोस् । तपाईलाई यसको ला’भ तु’रुन्त देखिनेछ र यो स’मस्याबाट सँधैको लागी छु’टकारा मिल्नेछ ।