Ultimate magazine theme for WordPress.

सोम खेती बुध घर, के बुधबारको दिनमा घरमा प्रबेश गर्दैमा च’मत्कारिक हुन्छ र ?

488

काठमाडौं, भनिन्छ सोम खेती बुध घर । यसको अर्थ हो कुनै खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुवात सोमबार गर्नुस् । तर तपाईं नयाँ घरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ या नयाँ कामको शुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने बुधबार अति उत्तम दिन हो । ‘बुध‘ ग्रहको लागि स’मर्पित हुने बार नै बुधबार हो । बुधबारको दिन विशेष गरी वि’थाल दे’व (कृष्णको अ’वतार) को पुजा गरिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार, विथाल देवको पुजा गर्दा तु’लसीको पा’तले गर्नु पर्दछ ।

कुनै नयाँ काम था’लनीको लागि बुधबार अति नै शुभ मानिन्छ । साथै यस दिन कृष्ण भ’गवानको व्र’त बस्नेले आफूले चा’हेको फ’ल पाउने विश्वास गरिन्छ ।