बुधबार २५ माघ २०७९

काठमाडौँ महानगरपालिकाले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलासिस गराइरहेका, उपचारमा रहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । महानगरको स्वास्थ्य विभागले खर्च सुविधा लिनको लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

नेपाल सरकारको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग भएका, मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीको औषधि उपचार लामो समयसम्म गर्नुपर्ने र खर्चिलो हुने हुँदा बिरामीलाई हुन जाने आर्थिक भार कम गर्न औषधि उपचार बापतको खर्च उपलब्ध गराउने नीति अनुसार निवेदन दिन आह्वान गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयबाट जारी गरिएको “मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलासिस गराइरहेका, उपचारमा रहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८” कार्यान्वयन गर्न २०७९/४/३१ मा भएको निर्णय अनुसार खर्च प्रदान गर्न लागिएको हो।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलासिस गराइरहेका, उपचारमा रहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका तर नेपाल सरकारबाट कुनै प्रकारको सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिएका बिरामीले नाम दर्ता गर्न आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिन महानगरले आग्रह गरेको हो।

आवेदन दिंदा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि/नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आएको हकमा बसाइँसराइ प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चिकित्सकबाट प्रमाणित गरिएको कार्यविधिमा रहेको अनुसूची १ बमोजिमको फाराम ,

अनुसूची १ फाराम प्रमाणित गर्न उपचार भइरहेको अस्पतालको चिकित्सकबाट प्रमाणित गरिएका अन्य कागजातहरू, अनुसूची २ अनुसार ढाँचाको निवेदन, र मेरुदण्ड पक्षघात भएका व्यक्तिहरूका हकमा अपाङ्गता परिचय पत्रको (रातो वा निलो) प्रतिलिपि सहित निवेदन दिन महानगरले आग्रह गरेको छ।


Last Updated on: August 25th, 2022 at 12:03 pm

तपाईको प्रतिक्रिया